Acties

Disclaimer

Fikkert Zonwering Totaal streeft er naar (de inhoud van) deze website actueel en volledig te houden.

De gepresenteerde informatie, beschikbaarheid van producten en voorraad dient ter indicatie.

Fikkert Zonwering Totaal verzamelt, schikt en presenteert de informatie uiterst zorgvuldig. Omdat sommige informatie afkomstig is van derden, kan Fikkert Zonwering Totaal echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan.

Gebruik van de informatie is dan ook voor eigen rekening en risico.
Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt Fikkert Zonwering Totaal geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.
Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Fikkert Zonwering Totaal geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Fikkert Zonwering Totaal niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.


Heeft u vragen over onze disclaimer neemt u dan gerust contact op met Fikkert Zonwering Totaal.